Naša spoločnosť nebude mať počas letných prázdnin žiadnu celozávodnú dovolenku ani odstávku.