Pasivácia hliníka vytvára na povrchu konverznú chemickú vrstvu, ktorá slúži k zvýšeniu koróznej odolnosti a k stabilizácii elektrického povrchového odporu.

Ponúkame 2 typy pasivácie:

1. Bezchrómovú pasiváciu hliníka na báze titánu, prípravkom Bonderite N2040, ktorý vyhovuje BMW Špecifikácii procesu 97022 pre konverzné vrstvy na Al. Využíva sa najmä pre dosiahnutie stabilizácie povrchového odporu a na zlepšenie dlhodobej priľnavosti lepených spojov.

2. Pasiváciu prípravkom SURTEC 650, klasifikovaným ako TCP, t.j. neobsahujúcim šesťmocný chróm. Nachádza uplatnenie ako korózna ochrana Al dosiek ktoré majú byť elektricky vodivé s použitím v elektrochemickom priemysle, ďalej ako predúprava pod bodové zváranie Al plechov, prípadne ako podklad pod práškové prípadne mokré lakovanie hliníka, kde poskytuje zvýšenie priľnavosti a koróznej ochrany a vyhovuje požiadavkám QUALICOAT a GSB.

Technická špecifikácia pre SURTEC 650

Korózna odolnosť ISO 9227 336 hodín NSS
Povrchový odpor < 0.8 mΩ/cm2
Hmotnosť vrstvy s nízkym odporom 50-200 mg/m2
Hmotnosť vrstvy pre protikoróznu ochranu 250 – 500 mg/m2
Normy MIL-DTL-5541
MIL-DTL-81706
STN EN 12487