Použitie plášťa je deklarované pre každý produkt, kde sú uvedené odporúčané parametre:

Vhodný ráfik: ráfik je označený dvomi veľkosťami A x C, kde A je nominálny priemer a C je šírka ráfika (viď obrázok)

pouzitie plastov

Typ použitia: invalidné vozíky, bicykle...
Iný typ použitia ako odporučený: je možný pri dodržaní maximálnej nosnej kapacity (ktorá je deklarovaná pre každý produkt) a maximálnej rýchlosti, ktorá je 10 km/h pre kolesá do 350 mm a 40 km/h pre väčší priemer.

Príklad značenia plášťa

Rozmer a dezén:  
37-540 (24 x 13/8) MV1
Rozmery plášťa podľa ETRTO (mm) Rozmery plášťa (in) Názov EUROPUR dezénu