Vzhľadom k vysokým obsahom legujúcich prvkov ako je Si, Cu, Fe, ktoré nie sú eloxovateľné, je vytvorenie súvislej a dostatočne hrubej vrstvy oxidu náročné a vyžaduje špeciálne postupy. Platí to zvlášť pre vysokotlaké odliatky (die cast). Vo firme Europur je vyvinutý špeciálny postup pre tvrdú anodickú oxidáciu takýchto materiálov, pri ktorom sa bežne dosahujú hrúbky vrstiev min. 20 um v niektorých prípadoch 30um. Tieto vrstvy sú i farbiteľné na čierno, čím sa dosahuje zjednotenie inak dosť nerovnomerného odtieňa výrobku.

elox odliatkov europur 1elox odliatkov europur 2