• Chemická - je chemický spôsob odstraňovania oxidických vrstiev a splodín vzniknutých pri korózií z povrchu rozpúšťaním, ktorý nazývame morenie. Používa sa ako predúprava pred ďalším spracovaním hliníka. Pri procese dochádza k zmatneniu povrchu, ktoré môže byť nastavené podľa požiadavky zákazníka.
    • Morenie E0 - mierne morenie, ktorého výsledkom je aktivácia povrchu pred ďalšími povrchovými úpravami, vzhľad povrchu je jemne matný.
    • Morenie E6 - morenie v špeciálnom kúpeli s cieľom získať jednotný matný povrch.
  • Mechanická
  • Nano matte blasting je špeciálny typ mechanickej predúpravy súčiastok s presnými rozmermi, kde je požadovaný matný a jednotný povrch bez viditeľných stôp po fréze. Po anodizácii je povrch matný s jednotným vzhľadom. Časti s takouto predúpravou majú použitie najmä v zbrojárstve a optike. Maximálne rozmery dielca sú 150 x 60 x 2000 mm.